Centar za uvežbavanje nastavnog kadra copy 2
(CUNK_2)

Mesto u okviru kojeg se obavlja obuka nastavnog kadra za korišćenje Moodle aplikacije