Centar za uvežbavanje nastavnog kadra copy 1
(CUNK_1)

Mesto u okviru kojeg se obavlja obuka nastavnog kadra za korišćenje Moodle aplikacije