Статистичка анализа мултиваријационих података у психологији-курс за докторанде/пролећни семестар 2018
(САМПП_2013)

 This course allows guest users to enter

Курс на докторским студијама психологије-пролећни семестар 2017/2018 школске године

Курс могу слушати само докторанди који нису до сада слушали курс Мултиваријациона статистика у психологији.

This course allows guest users to enter