Istrazivanja u socijalnoj psihologiji
(IUSP)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Istrazivanja u socijalnoj psihologiji je izborni kurs na kome je predvidjen samostalan istraživački rad u malim grupama uz mentorstvo.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key